CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Monday, 12 December 2011

PENGHARGAAN

 

Saya  bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin-Nya saya dapat menyiapkan blog  ini. Sepanjang saya membina blog ini,saya mendapat sokongan dan kerjasama yang tidak ternilai daripada pelbagai pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung.Kesempatan ini saya ambil bagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang berkenaan.
            Pertamanya, jutaan terima kasih kepada En. Hafizul Fahri bin Hanafi selaku tutor E- Learning Group EL-A01 yang begitu begitu banyak  membantu dan memudahkan  kerja-kerja pembinaan blog ini.Tidak lupa kepada rakan-rakan guru yang sentiasa memberi kerjasama yang dapat melancarkan lagi proses saya menjalankan tugasan ini.
            Akhir sekali penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan khas kepada suami dan anak-anak tercinta, sokongan dan kasih sayang kalian merupakan dorongan yang sangat tinggi nilainya bagi saya mencapai kejayaan ini.
            Hanya Allah S.W.T. jua yang dapat membalas segala jasa dan budi yang dihulurkan.

 

No comments:

Post a Comment